INDUSTRIADA

Świeto Szlaku Zabytków Techniki.

Zadanie

Stworzenie cyklicznej imprezy promującej zabytki techniki w województwie śląskim.

REALIZACJA

Jesteśmy autorami koncepcji kreatywnej oraz koordyna­torem INDUSTRIADY – eventu odbywającego się jedno­cześnie w 34 zabytkach techniki, w 24 miastach wojewódz­twa śląskiego, który w 2011 r. zgromadził blisko 54 000 uczestników. Wydarzenie obfitowało w koncerty, warsz­taty kreatywne, wystawy artystyczne, konkursy, spekta­kle, pokazy sztucznych ogni.

INDUSTRIADA zwyciężyła w kategorii event/ambient w Ogólnopolskim Konkursie Reklamy KREATURA 2012.


Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

zamknij →